CUIDEM SANT BOI EN NÚMEROS

Des de l’Ajuntament invertim diàriament importants partides pressupostaries en el manteniment i neteja de l’espai públic.

Volem compartir amb tots vosaltres els costos d’algunes de les tasques que cada dia es fan a la ciutat  per tal de mantenir-la sempre en les millors condicions, son dades que formen part del dia a dia de la ciutat, formen de tots nosaltres . Fer que aquesta despesa sigui més profitosa també està a les teves mans!

NETEJA
VIÀRIA

8.533

Cost diari en
neteja viària

3.114.655

Cost anual en
neteja viària

MANTENIMENT I MILLORA
DE L’ESPAI PÚBLIC

5.912

Cost diari en Manteniment
i millora de l’espai públic

2.157.989

Cost anual en Manteniment
i millora de l’espai públic

MANTENIMENT ZONES
VERDES I ARBRAT

538

Cost diari en manteniment
zones verdes i arbrat

1.960.608

Cost anual en manteniment
zones verdes i arbrat