MANTENIMENT DEL MOBILIARI URBÀ

El mobiliari urbà és un conjunt d’elements que l’Ajuntament instal·la als espais comuns de la ciutat amb l’objectiu de facilitar i potenciar la convivència ciutadana a la via pública.

A Sant Boi disposem d’un servei d’instal·lació, manteniment i millora del mobiliari urbà destinat a garantir la qualitat d’aquests elements.

QUINS ELEMENTS CONSIDEREM MOBILIARI URBÀ?
 • Papereres
 • Contenidors
 • Bancs
 • Fonts
 • Faroles
 • Suports publicitaris
 • Baranes
 • Pilons fixes
 • Pilones automàtiques
 • Àrees de joc
 • Papereres
 • Contenidors
 • Bancs
 • Fonts
 • Faroles
 • Suports publicitaris
 • Baranes
 • Pilons fixes
 • Pilones automàtiques
 • Àrees de joc

En ocasions l’Ajuntament té l’oportunitat de contractar personal per reforçar aquestes tasques mitjançant projectes ocupacionals subvencionats, aleshores es posen en marxa equips d’actuacions immediates als barris que afavoreixen un servei de proximitat per donar resposta a les necessitats de forma urgent.

Gran part del pressupost d’aquesta actuació és per pal·liar els desperfectes ocasionats per actes vandàlics en comptes de posar-ne nous elements o poder canviar els més antics, per això et donem les gràcies per respectar els elements de la via pública i contribuir a tenir una ciutat més neta i endreçada.

Gràcies per respectar les normes i contribuir a tenir una ciutat més neta i endreçada.

Si et trobes alguna incidència sobre aquest tema pels carrers adreçat a nosaltres

INCIDÈNCIES