MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA

L’Ajuntament de Sant Boi disposa d’un servei de Manteniment de la Via Pública destinat a garantir la qualitat dels elements que integren els carrers i places de la ciutat.

Una bona part del pressupost municipal es destina a millorar l’espai públic amb la finalitat que la ciutadania pugui gaudir d’un espai públic de qualitat, accessible i segur per desenvolupar la seva vida quotidiana i fomentar la convivència a l’aire lliure.

Entre els elements que podem trobar a la via pública en destaquen els relacionats amb:
  • Xarxa d’enllumenat públic: Aquest servei inclou el manteniment de 10.615 punts de llum d’acord a criteris d’eficiència energètica i sostenibilitat mediambiental.
  • Xarxa de clavegueram: El manteniment del sistema públic de clavegueram i els seus elements garanteix el bon funcionament de la xarxa i evita molèsties a la ciutadania.
  • Pavimentació (voreres i calçades).

Gràcies per respectar les normes i contribuir a tenir una ciutat més neta i endreçada.

Si et trobes alguna incidència sobre aquest tema pels carrers adreçat a nosaltres

INCIDÈNCIES