NETEJA D‘ÀREES D’ESBARJO DE GOSSOS

L’Ajuntament de Sant Boi, compromès amb el benestar i la protecció dels animals de companyia i amb l’objectiu de facilitar la convivència entre les persones propietàries d’aquests i la resta de la ciutadania contribueix amb serveis específics com per exemple les zones d’esbarjo de gossos.

A Sant Boi hi ha més de 6.000 gossos censats i això fa necessari que els i les propietàries d’aquests animals respectin les normes i exerceixin una tinença responsable i cívica, d’altra banda, l’Ajuntament posa al seu servei aquests espais públics destinats al lleure dels seus gossos, on poden córrer, jugar i relacionar-se entre sí.

Actualment hi ha 6 àrees distribuïdes pel nostre municipi:
Les normes d’ús d’aquests espais són senzilles, a l’entrada del recinte hi trobareu un cartell explicatiu
Actualment hi ha 6 àrees distribuïdes pel nostre municipi:
 1. Ciutat Cooperativa, al carrer Lluís Companys, s/n
 2. Parc de la Muntanyeta, al carrer Muntanyeta, núm. 3
 3. Camps Blancs, al final de l’avinguda Aragó, prop de la zona de picnic
 4. Parc del Saló Central, al carrer Baldiri Net i Figueres
 5. Carrer Picasso, núm. 10-12.
 6. Carrer Benviure, núm. 15 al costat del camp de futbol Marianao
Les normes d’ús d’aquests espais són senzilles, a l’entrada del recinte hi trobareu un cartell explicatiu
 1. Els excrements s’han de recollir i dipositar-los de manera higiènica dins de les papereres habilitades.
 2. Els gossos poden estar deslligats, a excepció dels considerats potencialment perillosos, però han d’estar vigilats per la persona responsable.
 3. Cal assegurar-se que la porta del recinte queda sempre tancada per què els gossos no es puguin escapar.
 1. Ciutat Cooperativa, al carrer Lluís Companys, s/n
 2. Parc de la Muntanyeta, al carrer Muntanyeta, núm. 3
 3. Camps Blancs, al final de l’avinguda Aragó, prop de la zona de picnic
 4. Parc del Saló Central, al carrer Baldiri Net i Figueres
 5. Carrer Picasso, núm. 10-12.
 6. Carrer Benviure, núm. 15 al costat del camp de futbol Marianao
 1. Els excrements s’han de recollir i dipositar-los de manera higiènica dins de les papereres habilitades.
 2. Els gossos poden estar deslligats, a excepció dels considerats potencialment perillosos, però han d’estar vigilats per la persona responsable.
 3. Cal assegurar-se que la porta del recinte queda sempre tancada per què els gossos no es puguin escapar.
COM ES REALITZA LA TENEJA D’AQUESTES ÀREES

L’Ajuntament confia la neteja i el manteniment d’aquestes zones a IGUALSSOM, Centre especial de treball municipal dedicat a la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental.

La freqüència amb que es desenvolupa aquesta actuació depèn de les necessitats de cada tasca específica així com de l’afluència de gossos de cada àrea, així hi ha determinades àrees que es netegen cada dia com la del Parc del Saló Central i la del Parc de la Muntanyeta, altres 3 dies la setmana com la del carrer Picasso i la de Ciutat Cooperativa i les que tenen menys afluència de gossos com Camps Blancs i carrer Benviure 2 cops la setmana.

Les tasques principals que es desenvolupen en aquests espais són la recollida dels excrements que s’han deixat sense recollir les persones que les utilitzen, el buidat de les papereres, l’escombratge i l’eliminació de qualsevol tipus de residu.

Gràcies per respectar les normes i contribuir a tenir una ciutat més neta i endreçada.

Si et trobes alguna incidència sobre aquest tema pels carrers adreçat a nosaltres

INCIDÈNCIES