NETEJA DE PINTADES

Les pintades al carrer s’ha convertit en un problema diari a la nostra ciutat. Els serveis de neteja surten al carrer cada matí per treure pintades, cartells i adhesius tant de les façanes com del mobiliari urbà.

COM ES REALITZA EL SERVEI?
QUI POT DEMANAR EL SERVEI?
COM ES DEMANA AQUEST SERVEI?

Els tractaments que s’utilitzen depenen principalment del tipus de pintades i de la superfície on es troba però bàsicament es fa mitjançant decapants i aigua a pressió.

Si l’actuació és a una façana privada l’Ajuntament ofereix aquest servei de forma gratuïta prèvia sol·licitud de la persona propietària o de la comunitat de veïns de l’edifici que ha estat afectat.
Si l’actuació és a una façana o espai públic, tot i què el propi servei té mecanismes d’inspecció per neteja-ho en la màxima brevetat possible, la ciutadania pot avisar i demanar l’actuació de neteja.

Actualment el canal més ràpid per demanar una actuació de neteja de pintades, cartells o adhesius de la via pública és utilitzar el canal d’incidències d’aquesta pàgina web.

COM ES REALITZA EL SERVEI?

Els tractaments que s’utilitzen depenen principalment del tipus de pintades i de la superfície on es troba però bàsicament es fa mitjançant decapants i aigua a pressió.

QUI POT DEMANAR EL SERVEI?

Si l’actuació és a una façana privada l’Ajuntament ofereix aquest servei de forma gratuïta prèvia sol·licitud de la persona propietària o de la comunitat de veïns de l’edifici que ha estat afectat.
Si l’actuació és a una façana o espai públic, tot i què el propi servei té mecanismes d’inspecció per neteja-ho en la màxima brevetat possible, la ciutadania pot avisar i demanar l’actuació de neteja.

COM ES DEMANA AQUEST SERVEI?

Actualment el canal més ràpid per demanar una actuació de neteja de pintades, cartells o adhesius de la via pública és utilitzar el canal d’incidències d’aquesta pàgina web.

Gràcies per respectar les normes i contribuir a tenir una ciutat més neta i endreçada.

Si et trobes alguna incidència sobre aquest tema pels carrers adreçat a nosaltres

INCIDÈNCIES