PODA D’ARBRES

Febrer 2019

Durant el mes de febrer s’està realitzant la poda d’arbres al nostre municipi. Es tracta d’una actuació que permetrà que els arbres creixin de forma equilibrada i sense sobrepés. També evita que les branques ocupin la via pública.

A Sant Boi hi ha uns 3.000 arbres, principalment tipuanes, plataners, oms, moreres i pollancres, es destinen uns 120.000 euros a aquesta actuació que prepara l’arbrat per tal què arribin a la primavera en les millors condicions.

Cuidem Sant Boi!!