RECOLLIDA DE MOBLES I ESTRIS VELLS

L’Ajuntament ofereix un servei gratuït de recollida de mobles i trastos a domicili adreçat a la ciutadania amb l’objectiu d’ajudar les persones que no poden desplaçar-se a la Deixalleria Municipal per dipositar aquest tipus de residus.

QUIN TIPUS D’OBJECTES ES RECULLEN?
QUIN NO ES RECULLEN?
QUIN TIPUS D’OBJECTES ES RECULLEN?
 • Sofàs
 • Portes
 • Mobles
 • Caixes
 • Llistons de fusta
 • Persianes
 • Joguines
 • Etc.
QUIN NO ES RECULLEN?
 • Sanitaris o objectes similars procedents d’obres
 • Runa
 • Electrodomèstics
 • Sofàs
 • Portes
 • Mobles
 • Caixes
 • Llistons de fusta
 • Persianes
 • Joguines
 • Etc.
 • Sanitaris o objectes similars procedents d’obres
 • Runa
 • Electrodomèstics
COM S’UTILITZA EL SERVEI?

Cada barri del municipi té assignat un dia fix, només cal que, el dia que toca, es deixin els mobles davant del portal (no al costat dels contenidors) entre les 20 i les 22 hores, sense entorpir el pas dels/les vianants. La recollida es farà l’endemà al matí.

Aquí tens els dies que té assignat cada barri:

Gràcies per respectar les normes i contribuir a tenir una ciutat més neta i endreçada.

Si et trobes alguna incidència sobre aquest tema pels carrers adreçat a nosaltres

INCIDÈNCIES